Het beheer- en onderhoudsbeleid voor technische installaties is bepalend voor onder andere de veiligheid en de levensduur van de installatie. De inspectie van stookinstallaties en brandstofleidingen en emissiemetingen zijn door de overheid zelfs verplicht. De technische regelgeving voor het uitvoeren van deze inspecties is ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties. Stichting SCIOS beheert deze certificatieregeling. SCIOS staat voor Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties. 

SCIOS inspecties laten uitvoeren

Voor SCIOS inspecties kun je terecht bij SCIOS-gecertificeerde bedrijven. Zij voeren inspecties, emissiemetingen en onderhoud uit aan technische installaties. Dit zijn bijvoorbeeld stookinstallaties en elektrische installaties. Deze inspecties noemen we ook wel SCIOS-keuringen. De specifieke voorwaarden waaraan de installatie moet voldoen, zijn gedefinieerd in de scope. De SCIOS certificatieregeling bestaat uit drie delen: Stookinstallaties (scope 1 t/m 7 en 14), Elektrisch Materieel (scopes 8 t/m 10 en 12) en Explosieveilige Installaties (scope 11). In dit artikel vertellen we je alles over de scope 10 en de scope 12 inspectie.

Hoe werkt een scope 10 inspectie?

Een SCIOS scope 10 inspectie is een veiligheidsinspectie van elektrisch materieel. Deze inspectie is gericht op brandrisico. Beschadiging of veroudering van de installatie kan zorgen voor onveilige situaties. Deze gebreken komen naar voren bij een scope 10 inspectie waardoor de brandveiligheid kan worden verbeterd. 

De scope 10 inspectie is niet verplicht, maar het kan zijn dat de verzekering eist om deze inspectie te laten uitvoeren. Vaak wordt dit geëist in de polisvoorwaarden van bijvoorbeeld een brandverzekering. Een scope 10 inspectie draagt bij aan de veiligheid en continuïteit binnen bedrijven. Zo vindt er ook een thermografisch onderzoek plaats waarmee hittegevaren in kaart worden gebracht die met het blote oog niet zichtbaar zijn.

Hoe werkt een scope 12 inspectie?

Ook zonnepanelen kunnen brand veroorzaken. Vanwege het groeiende aantal problemen met zonnepanelen is in 2019 de scope 12 ontwikkeld. Een scope 12 inspectie is gericht op het in kaart brengen van de brandrisico’s van zonnepanelen en dus het voorkomen van schade. Tijdens de inspectie wordt de gehele installatie geïnspecteerd: van de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder. Deze inspectie is niet verplicht, maar een verzekeraar kan dit wel eisen. 

De scope 10 en scope 12 inspectie mogen enkel worden uitgevoerd door SCIOS scope gecertificeerde inspectiebedrijven en bevoegde medewerkers. Wil jij het elektrisch materieel binnen je bedrijf laten testen op mogelijke brandrisico’s? Wil je je zonnestroom installatie laten beoordelen? Neem dan contact op met een SCIOS gecertificeerd bedrijf.