Wordt er in jouw organisatie met water gewerkt? Dan is legionellapreventie een van de belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden. In een bedrijf of organisatie waar met water wordt gewerkt, ligt de uitbraak van legionella op de loer. Om ziekte te voorkomen, is het belangrijk dat de beheersmaatregelen uit het preventieplan proactief worden uitgevoerd.

Wat is legionellapreventie?

Legionellapreventie is het pakket aan maatregelen die men neemt om de uitbraak van de ziekte legionella te voorkomen. Bij sommige installaties is preventie zelfs wettelijk verplicht. Legionellapreventie is een must voor iedereen die met water werkt. Denk bijvoorbeeld aan verzorgingshuizen met een drinkwaterinstallatie. Je moet er niet aan denken dat water besmet raakt in een verzorgingshuis, waar men toch al kwetsbaar is, met alle gevolgen van dien.

Wanneer we het hebben over legionellapreventie, hebben we het in de meeste gevallen over het laten uitvoeren van een risicoanalyse, en het opstellen van maatregelen om de besmetting met legionella te voorkomen. Zo moet er bijvoorbeeld een logboek worden bijgehouden en moeten bedrijven en organisaties minimaal twee keer per jaar het water controleren op legionella.

Maatregelen voor legionellapreventie

Voor legionellapreventie gelden zogenoemde beheersmaatregelen. Daarmee bedoelen we de maatregelen die zijn opgenomen in het legionellabeheersplan. Dit plan is geschreven door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Alle maatregelen die nodig zijn om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan, worden opgeschreven.

Denk bijvoorbeeld aan het verplichte onderhoud aan waterinstallaties, of aan regelmatige controles. Denk aan het analyseren van risico’s en het bewuster werken met water. Of regels die de hygiëne moeten vergroten, zoals watermonsters meenemen en het water laten controleren.

Een van de maatregelen is het bijhouden van het Legionella Preventie Logboek. In het logboek worden de wekelijkse spoel-activiteiten, maandelijkse temperatuurmetingen en de jaarlijkse beveiligingseenheden controles bijgehouden. Op die manier is duidelijk wat de staat van het water is.

Pro-actief met water werken

Om verstandig en slim met water te werken, is het noodzakelijk de beheersmaatregelen tijdig uit te voeren. Een probleem daarbij is dat er vaak in veel organisaties weinig kennis is over water. In dat geval is het een verstandig besluit de legionellapreventie over te laten aan een extern bedrijf. Bedrijven met de juiste certificeren kunnen garant staan voor een veilige omgeving waarin met water wordt gewerkt.

Ook onder personeel, dat de dagelijkse werkzaamheden verricht, is het belangrijk dat er een proactieve mindset is over water. Leren begrijpen wat de risico’s van werken met water kunnen zijn, is één van de belangrijkste kernwaardes voor ieder bedrijf of iedere organisatie.