Een zonneboiler is een duurzame- en energiezuinige manier om water en je woning mee te verwarmen. Maar hoe installeer je nou een zonneboiler? In deze blog gaan we je dat in grove lijnen uitleggen. Ook kom je te weten wat de onderdelen van elke zonneboiler zijn, zodat je weet wat wat is als je gaat installeren. Installatie kun je zelf doen, maar als je het liever wilt uitbesteden is dat natuurlijk ook geen probleem.

Waaruit bestaat een zonneboiler?

Er bestaan verschillende soorten zonneboilers. Het installeren van een zonneboiler bestaat uit volgende onderdelen:

  • Zonnecollectoren: de basis van de werking van een zonneboiler. Zonnecollectoren (bestaande uit buizen waardoor vloeistof loopt) verzamelt energie uit zonlicht en het het om naar warmte.
  • Collectorcircuit: dit zijn leidingen die van de collectoren naar de het voorraadvat lopen. De leidingen zijn gevuld met een vloeistof die de warmte van de collector naar het opslagvat transporteert.
  • Zonneboiler reservoir: de opgewarmde vloeistof die via de leidingen van de collector naar het voorraadvat loopt, warmt het water in het voorraadvat op.
  • Regelaar:deze meet de temperatuur van de collectoren en zet de pomp aan of uit.
  • Pomp: deze transporteert de warmte van de collectoren naar het opslagvat.
  • Bijverwarming: de bijverwarming is nodig om je toch nog van warm water te kunnen voorzien als de voorraad warm water op is of wanneer er onvoldoende zonne-energie ter beschikking is.

Installeer een zonneboiler in 4 stappen

In het kort gaat het om de volgende 4 stappen:

  • Stap 1: Installeer de zonnecollectoren
  • Stap 2: Leidingen doortrekken
  • Stap 3: Stookketel en boiler plaatsen
  • Stap 4: Het warmwatercircuit verbinden met de ketel

Stap 1: Installeer de zonnecollectoren

Stap 1 van het plaatsen van je zonneboiler (of dit nou een klassieke- of compacte zonneboiler is)  is het installeren van de zonnecollectoren op het dak. Daar moet je dak alleen wel groot genoeg en sterk genoeg voor zijn. Een gemiddelde zonnecollector weegt namelijk al snel 30 tot 50 kilogram. Omdat je de collectoren zoveel mogelijk zonlicht wilt laten opvangen, kun je ze het best naar het zuiden richten in een hoek tussen de 20° en 60° geplaatst.

Stap 2: Leidingen doortrekken

Stap 2 is het doortrekken van de twee leidingen. De ene leiding brengt het warm water van de collectoren naar het voorraadvat. De ander brengt het water terug naar de collectoren als de warmte van de vloeistof is afgegeven in het voorraadvat. Tip: plaats de voorraadvat zo dicht mogelijk bij de collectoren (bijvoorbeeld op zolder als de collectoren op je dak liggen). Op die manier heb je zo weinig mogelijk last van de leidingen zelf. De leidingen doortrekken kan via een de dakgoot, een schacht of via de spouw.

Stap 3: Stookketel en boiler plaatsen

Een stookketel staat best zo dicht mogelijk bij de collectoren op het dak en het voorraadvat. Ook hier is de zolder dus een ideale ruimte, maar deze moet dan wel het zware gewicht van de stookketel (ongeveer 300 kilogram) kunnen dragen. Meest ideaal is om de boiler zo dicht mogelijk bij de stookketel te plaatsen.

Stap 4: Het warmwatercircuit verbinden met de ketel

De vierde en laatste stap bij de installatie van een zonneboiler is het tot stand brengen van een verbinding tussen de ketel en het warmwatercircuit. Dat kan op twee manieren gebeuren: via twee spiralen in het buffervat of via een doorstromer. De boiler verwarmt dan het water en stuurt het naar de ketel.