Je gaat het doen: werken in de bouw! Hard nodig, want er moet een hoop bijgebouwd worden in Nederland. Maar hoe bereid je je voor op deze uitdaging? In dit artikel lees je daarover en nemen we belangrijke zaken (zoals Redbrick werkschoenen van Arboss) door.

Ken de wet- en regelgeving

Volgens de Arbowet (de Arbeidsomstandighedenwet) is het de verantwoordelijkheid van werkgevers om ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en in goede omstandigheden hun werk kunnen verrichten. In de bouw zijn er nogal wat risico’s op fysiek letsel, omdat je met zware materialen en machines werkt. Bespreek dus met je (toekomstige) werkgever wat je eventuele zorgen zijn en vraag naar de belangrijkste veiligheidsprotocollen. Andersom mag de werkgever van jou verwachten dat je alle beschikbaar gestelde middelen ter bescherming van jouw persoon gebruikt en de richtlijnen van de werkgever volgt. Ken deze dus goed. Neem bij twijfel contact op met de Arbodienst en bespreek mogelijke hiaten in de veiligheidsprocedures altijd en zo snel mogelijk met je werkgever.

Gebruik pbm’s

Zoals eerder vermeld zal je werkgever op de bouwplaats middelen ter beschikking stellen waarmee je veilig je werk kunt uitvoeren en de risico’s op letsel vermindert. Deze middelen worden ook wel pbm’s genoemd: persoonlijke beschermingsmiddelen. Hieronder vallen hoofdbescherming, oogbescherming, hand- en voetbescherming, adembescherming en gehoorbescherming. Je zal dus gebruik moeten maken van helmen, brillen, handschoenen, maskers en stevige, sluitende schoenen (bijvoorbeeld Redbrick werkschoenen) of laarzen.

Let op valbescherming

Een ander belangrijk aspect is valbescherming. Naast goede kleding moet de werkplaats natuurlijk ook veilig zijn. Dat betekent dat alle risico’s op vallen zoveel mogelijk verkleind moeten worden. Werk je bijvoorbeeld mee aan de bouw van een pand met meerdere verdiepingen, dan moeten alle verdiepingen aan de randen (wanneer het geraamte staat maar de muren nog niet geplaatst zijn) voorzien zijn van hekken en barrières zodat je niet van het gebouw kan vallen. Ook moeten diepe kuilen in de grond of schachten in het midden van de bouwplaats (waar bijvoorbeeld een lift moet komen) voorzien zijn van barrières en waarschuwingsborden. Bekijk dus goed of dit allemaal in orde is en bespreek het zonodig met de verantwoordelijke medewerker of je werkgever.

Moet ik mijn uitrusting zelf kopen?

Nee, de werkgever is verantwoordelijk voor goede omstandigheden en daar hoort het beschikbaar stellen van goede uitrusting bij. Als het goed is zijn deze middelen beschikbaar wanneer je op de bouwplaats komt. Het kan ook zijn dat je een budget krijgt waarmee je werkkleding kan bestellen, waarbij je zelf kunt kiezen tussen verschillende jassen of overalls (allemaal even beschermend, natuurlijk). Zodra je die kleding hebt ben je, gewapend met de hier opgedane kennis, helemaal klaar voor je nieuwe uitdaging! Ben je nieuwsgierig naar kleding die op de bouwplaats gebruikt wordt? Klik hier.